Sogneaften med foredrag af adjunkt i kristendom på Diakonissestiftelsen & ph.d. Rasmus H. C. Dreyer om ”Hans Tausen: Den ivrige reformator” – Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.30 i Pakhuset

Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han blev født på Fyn. Munk i Slagelse og læste i Wittenberg. Han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og København i 1520’erne.

På den måde var han ”en dansk Morten Luther”, som vi synger i Ingemanns sang ”På Tave Bondes ager”. Men var han luthersk? Faktisk ville Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå endnu længere end Martin Luther, reformationens store hovedperson.

Hans Tausen ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt og troende igen – koste hvad det ville.

Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt i kristendom og kirkehistorie på Diakonissestiftelsen og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Han har i flere år arbejdet ved Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet, med netop Hans Tausen.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: