Sogneaften med foredrag af sognepræst i Jørlunde og ph.d. Martin Ravn om "Hvem var Martin Luther, og hvad ville han?" - Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.30 i Pakhuset

Det var aldrig Martin Luthers hensigt at grundlægge en ny kirke. Tværtimod ønskede han, at kirken skulle vende tilbage til sit udgangspunkt: de bibelske skrifter. Men at Luther ønskede at vende tilbage til udgangspunktet, betød ikke, at han forkastede hele den kirkelige tradition. Luther satte oldkirkens bekendelsesskrifter højt, og i en bestandig dialog med de teologer, der kom før ham, fandt han hele livet igennem hjælp til at tolke Bibelens skrifter.

Igennem et signalement af Martin Luthers liv og gerning giver foredraget et indblik i, hvad Luther selv forstod ved kirkens reformation.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: