Sogneeftermiddag ved sognepræst Eva Melhof om "Lys i mørket - mit liv som blind - Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 14.30

En gang havde Eva to øjne, der kunne se …

En gang havde Eva to raske ben at gå på …

Det har hun ikke mere. Blindhed og ulykke satte en stopper for begge dele. Er livet så slut? Nej, heldigvis ikke, men tilværelsen skal nu leves på helt nye og ændrede vilkår.

Eva Melhof vil fortælle om, hvordan det opleves at være blind, og hvordan man klarer dagligdagen uden at kunne se. Hun vil også fortælle om, hvordan hun klarer præstegerningen, når synet er væk.

Eva Melhof er på 25. år præst ved Snesere kirke, som ligger mellem Præstø og Næstved. Hun blev blind i januar 2003 og mistede sit ene ben halvandet år efter, at hun var blevet blind. Eva Melhof vil også komme ind på, hvordan man holder modet oppe, når livet byder på en livssang med så mange toner i mol.

Beretningen om hendes liv er levende, optimistisk og fyldt med humor. For der er stadig meget at leve for, fastslår hun med et smil.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: