Juniorkonfirmand i Sct. Mikkels Kirke

Alle elever i 3. klasse på Dyhrs Skole indbydes til juniorkonfirmandundervisning i Sct. Mikkels Kirke.

Tirsdag kl. 13.15-14.45 - datoer:

29. januar 2019,

5. februar2019,

19. februar 2019, 

26. februar 2019,

5. marts 2019, 

12. marts 2019, 

19. marts 2019,

2. april 2019 

9. april 2019.

Til juniorkonfirmand skal vi:

• Høre bibelhistorie

• Lære kirken at kende

• Komme op i tårnet

• Synge

• Bede fadervor

• Lege

• Spise boller og drikke saftevand

• Ha’ det sjovt

Lyder det som noget for dig, så kom og vær med!

Vi ses tirsdag fra januar - april 2019.

Mange venlige juniorkonfirmandhilsener

Præsten – Poul

Henvendelse til Poul Damsgaard på tlf. 5853 4615 eller på mail PDAM@km.dk

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: