Kirke på vej Slagelse

Kirke på vej Slagelse er

• et hyggeligt, kristent fællesskab for alle interesserede

• en del af Roskilde stifts Kirke På Vej fællesskab

• bl.a. sang, bibellæsning, bøn, samtale og kaffe/kage

• for alle aldersgrupper – børnene hygger sig sammen i et tilstødende lokale

• et åbent fællesskab, hvor folk kommer, når de kan

Præsterne Grith Seersholm og Elizabeth Knox-Seith er faste deltagere i møderne, som foregår hver anden torsdag i lige uger kl. 19.00 - 21.30 i Stedet, Herrestræde 26, Slagelse. Evt. ændringer annonceres på Facebookgruppe “Kirke på vej Slagelse”, hvor man kan se, hvad der foregår i fællesskabet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anna Boel Larsen på tlf. 2440 1964.

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: