Menighedsplejen i Slagelse - 'Café Stedet'

Herrestræde 26 – tlf. 58 52 93 09
Åbent: Mandag – fredag kl. 14.00 – 17.00.

Leder: Carsten Larsen.

Menighedsplejen i Slagelse Café "Stedet" har adressen: Herrestræde 26. 

Kaffestuen er åben for alle, der har lyst til at dumpe ind og nyde en kop kaffe og en ostemad til en pris, hvor alle kan være med.

Noget af det, vi er gode til, er at fortælle livshistorier, ikke alle historier på en gang, men drypvis. Den ene historie føder den næste, og vi lærer hinanden at kende og oplever et varmt fællesskab, hvor vi også kan dele store og små sorger og glæder i vores liv med hinanden.

Café Strik holder til i "Stedet" og sæsonstart er den 11. september 2018, og efterårssæsonen slutter den 4. december 2018. Café Strik har åbent hver anden tirsdag i ulige uger kl. 18.30 til kl. 20.30. Her er der hygge, snak og fællesskab over kaffen eller en kop the med det medbragte strikketøj. Det koster 20 kr. pr. aften, og det er inklusiv kaffe, the og kyndig vejledning i kunsten at strikke.

Fortælle-Værksted i "Stedet" hver 3. onsdag i måneden 2018 kl. 15.00 l kl. 16.30.

I et fortælleværksted mødes man omkring et fælles emne, der aftales fra gang til gang ud fra indkomne forslag. Hver deltager fortæller om, hvad der har haft/har betydning i forbindelse med det fælles emne, der på en eller anden måde vil vække noget genkendelighed hos en selv. Man kan fortælle lidt om sig selv ud fra oplevelsen af det, som genkendeligheden giver af erindringer, og lytte til andres fortællinger. Gå på jagt i fotoalbum, dagbøger eller andet der har betydning for en selv.

Alle er velkomne. Deltagerantallet er max. 8, da det er vigtigt, at alle får mulighed for at fortælle. Deltagelse koster ikke noget, men man er velkommen til at bidrage med en kage, eller andet en gang imellem.

Nedenstående kommende datoer og mulige emner:

Onsdag den 15. august - Erindringer fra høsttiden.

Onsdag den 19. september - Mennesker, der satte spor i vores liv.

Onsdag den 17. oktober - Efterårsfarver.

Onsdag den 21. november - Advent.

Onsdag den 19. december - Glædelig jul. 

 

Har du tid og lyst så kig ind. Og vil du vide mere, kan du ringe til "Stedet"s leder Carsten Larsen tlf. 40 46 45 29, mail: Carsten@slagelsemenighedspleje.dk

Se også menighedsplejens hjemmeside: www.slagelsemenighedspleje.dk 

 

 

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: