Menighedsplejen i Slagelse - 'Café Stedet'

Herrestræde 26 – tlf. 58 52 93 09
Åbent: Mandag – fredag kl. 14.00 – 17.00.

Daglig leder: Jørgen Hugo Jensen

Kaffestuen Café Stedet er åben for alle, der har lyst til at komme forbi og nyde en kop kaffe og en ostemad à 5 kr.

Vi lærer hinanden at kende og oplever et varmt fællesskab, hvor vi også kan dele store og små sorger og glæder i vort liv med hinanden.

Har du tid og lyst så kig ind. Vil du vide mere, kan du ringe til "Stedets" daglige leder Jørgen Hugo Jensen, tlf. 20 58 58 82, eller mail: hugo@slagelsemenighedspleje.dk

Café Strik holder til i ”Stedet”. Café Strik har åbent hver anden tirsdag i ulige uger kl. 18.30 – 20.30. Her er der hygge, snak og fællesskab over kaffen eller en kop te med det medbragte strikketøj. Det koster 20 kr. pr. aften, og det er inklusiv kaffe, te og kyndig vejledning i kunsten at strikke.

Forårssæsonen 2020 begynder den 14. januar.

 

Fortælle-Værksted i ”Stedet” den 3. onsdag i måneden kl. 15.00 – 16.30.

 

I et fortælleværksted mødes man omkring et fælles emne, der aftales fra gang til gang ud fra indkomne forslag. Hver deltager fortæller om, hvad der har haft/har betydning i forbindelse med det fælles emne, der på en eller anden måde vil vække noget genkendelighed hos en selv.

 

Alle er velkomne. Deltagerantallet er max. 8, da det er vigtigt, at alle får mulighed for at fortælle. Tilmelding nødvendig hos Anne-Gro Hansen på mail: annegro@slagelsemenighedspleje.dk eller tlf.: 22 88 84 33 senest mandagen før et "onsdagstræf".

Deltagelse koster ikke noget, men man er velkommen til at bidrage med en kage eller andet en gang imellem.

Forårssæsonen 2020 begynder den 15. januar.

 

Se også Menighedsplejens hjemmeside: www.slagelsemenighedspleje.dk

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: