Sogneaften med Juri Uhrskov Rao tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.30 i Pakhuset

Juri Rao arbejder som faglig underviser på Den Danske Filmskole. Han har studeret pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og han er uddannet kognitiv terapeut.

Juri har erfaring som foredragsholder med psykologiske emner fra Freud til Juris egen barndom. I kristendommen er forsoning et centralt begreb i både opløsning af skyld og som en rettesnor for den skyldige; korset er netop symbolet på Guds ultimative tilgivelse af menneskets skyld.

Hans foredrag ”Skyld og tilgivelse” handler om forsoning og tilgivelse, ikke kun af dem omkring os, men i særdeleshed også af os selv. Han vil komme ind på sit arbejde med hjemvendte, danske soldater, filosofiske begreber i forhold til emnet (herunder K. E. Løgstrup) og filmkunstens blik på forsoning og tilgivelse.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: