Sogneeftermiddag med Birthe Sandberg: Senegal Voksenskole - Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 14.30 i Pakhuset

Senegal Voksenskole har til formål at hjælpe voksne med at få en uddannelse og således hjælpe dem med at skabe en fremtid for dem selv – og dermed også for deres familier. Skolen har desuden den vægtning, at de foretrækker lokale lærere, således at lokalsamfundet bliver styrket.

Birthe Sandberg er uddannet Rudolf Steinerlærer. Så er hun stifter af skolen og forkvinde i bestyrelsen, og hun vil meget gerne komme og fortælle os meget mere om projektet; hvorfor det er vigtigt, og hvilken forskel de gør for lokalbefolkningen.

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: