Sogneeftermiddag med Jens Stage tirsdag den 10. april 2018 kl. 14.30 i Pakhuset

Jens Stage er oprindeligt uddannet i Flyvevåbnet, men han har i de senere år arbejdet med foredrag, kirkekoncerter og musikproduktion, og her har han fire albums bag sig. Jens Stage vil sørge for et musikalsk møde med en af Danmarks store digtere, Johannes Jørgensen (1866-1956). Jens har udvalgt ti digte, der betyder meget for ham selv, og hertil har han skrevet musikken. Han vil fremføre disse sange med guitar og sang. Jens vil også fortælle om Johannes Jørgensens liv i løbet af koncertforedraget.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: