Sogneeftermiddag med Ingrid Ank

En introduktion til Grundtvig. 

Hvad er det med den der ”frihed”, som Grundtvig var så optaget af? Hvilken rolle spiller ”frihed” i hans tanker om demokrati, uddannelse, tro og folkelighed, og findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig overhovedet læses – eller skal han helst synges? Grundtvigs betydning for dansk historie, mentalitet og samfundstænkning kan næppe overvurderes, og samtidig er forfatterskabet nærmest umuligt at skaffe sig overblik over.  

Ingrid Ank er akademileder af Grundtvig-Akademiet og redaktør af Dansk Kirketidende, og hun vil denne eftermiddag give os en grundintroduktion i Nikolai Frederik Severin Grundtvig. 

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: