Sogneeftermiddag med de muntre præster Poul og Simon: Vi varmer op til den forestående højtid - Tirsdag den 3. december 2019 kl. 14.30 i Pakhuset

På slap line med pastor Simon og pastor Poul, der sammen med organist og kirketjenere står for underholdningen ved dette traditionsrige adventsmøde.

Vi synger sammen - julen skal synges ind. Vi får rørt vore tunger. Simon fortæller en julehistorie – eller måske to! Der bliver sang og musik, fortælling, kaffe, te og blødt brød, hygge og god stemning – og ikke at forglemme: et par ordentlige omgange BANKO med diverse lækre gevinster.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: