Sorggruppe

 

Når to bliver til én   -  omsorg i sorgen.

Ingen går igennem livet uden at miste én, der står os nær. Når det sker, kan det føles, som om tilværelsen bryder sammen. Der kan opstå en indre tomhed. Alt det, der før har givet den dybeste mening, kan miste sin betydning. Det kan være svært at dele med familie og venner. Derfor bliver sorgen tit gemt væk.

Det kan være svært at gå ud og møde andre mennesker. Vi fornemmer, at andre synes, vi må se at komme videre. Nu er det jo længe siden. Det kan også være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Vi kan få en fornemmelse af, at de vil have det til at gå over.

Det er vigtigt at forstå, at sorg ikke er noget, der går over. Sorg er en kærlighed, vi ikke længere kan komme af med. Vi lever med den, vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat med os.

Danskerne er jo verdens lykkeligste folk. Og vi er gode til at vise, at vi har styr på livet. Til gengæld er vi ikke så gode til at sætte ord på vores sorg.

Det er vigtigt at få talt om sin sorg.

Der er mange måder at sørge på. Vi reagerer forskelligt på sorg. Nogle bliver forskrækkede over deres egne reaktioner, og spørger, om det er normalt. Nogle besøger gravstedet hver dag, andre sjældent, og nogle aldrig. Nogle har det bedst med, at afdødes ting står urørt meget længe, andre vil med det samme have ryddet tingene væk. Nogle skriver breve til afdøde, eller taler højt med vedkommende, fordi den døde stadig opleves som en del af ens liv.

Efter nogle måneder vil mange mærke, at de tunge følelser begynder at lette en smule. Men fortvivlelsen kan stadig vende tilbage. F.eks. når der kommer breve til den afdøde.

Når alt det praktiske i forbindelse med dødsfaldet er overstået, oplever mange, at der bliver stille omkring dem. Bekendte spørger sjældnere, hvordan det går, og dagligdagen kan synes trist og uden indhold.

Senere kan der også komme perioder, hvor man føler sig meget ensom og får brug for at være sammen med andre. Til andre tider er det bedre at være alene.

Efter nogen tid vil der gå længere og længere i mellem, at tankerne kredser om den afdøde. Glæden ved andet i livet melder sig. Livslysten vender tilbage. Efterhånden vil man mærke, hvordan de stærke bånd til den døde løsnes. Det betyder ikke, at man glemmer. Der er ingen modsætning mellem at bevare minderne om den afdøde og se fremad i sit eget liv.

Fødselsdage, dødsdagen, jul og ferie vil ofte være præget af savn. Det er ganske naturligt at give efter for sine følelser ved disse lejligheder.

Erfaringen viser, at hvis den efterladte og den afdøde har et langt ægteskab / samliv bag sig, kan det være sværere for den overlevende at fortsætte livet alene. For nogle mennesker er det at miste en ægtefælle ikke bare tabet af en enkelt person. Det betyder måske også, at de skal bo alene for første gang i deres liv. Det kan være svært, lige som det kan være svært at skulle gå ud alene, når man er vant til at være to. Mange føler, at en del af deres egen person også er død, og kan ikke  -  eller har ikke lyst til at lægge sorgen bag sig. Det behøver dog ikke at forhindre glæde ved andre sider af livet.

Det kan være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. F.eks. i en sorggruppe. En sorggruppe er et sted, hvor man møder andre, der har mistet. Der er plads og tid til at fortælle om sin sorg  -  og til at lytte til andres. Tale sammen om alt det, der er så svært, når man pludselig bliver alene. Om sorgen, minderne og alle de forbudte tanker, man ellers ikke tør sige højt af angst for, at nogen vil synes, at man er mærkelig.

Sorggrupperne ved Sct. Mikkels Kirke er i gang igen. Jeg er tovholder og kontaktperson.

Så har du mistet en ægtefælle / samlever og har brug for at dele sorgen med andre, er der mulighed for at være med i en sorggruppe. Det er gratis at deltage. Vi mødes ca. en gang om måneden i Pakhusets parterre.

Mødedatoer oplyses ved henvendelse til undertegnede på tlf. 5852 0755 / 5761 5570 eller  male@km.dk.

 

Marie Legarth

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Klik her

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Deling og print

Del dette:

Søgning

Send sikker mail til Sct. Mikkels Kirke

Tryk her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345