Der er forskellige gudstjenester

Salmenumrene kan ses i kirken

Den "almindelige" gudstjeneste hver søndag kl. 10.00 kaldes for 'højmesse'. 
Det betyder, at der altid er altergang og ofte dåb. Den har et fast forløb. Som i de fleste andre kirker ligger dåben før prædikenen og altergang og velsignelse efter. Herudover er der forskellige bønner og tekstlæsninger - og salmerne er det selvfølgelige bindeled ind imellem. På de vigtige steder i forløbet rejser man sig op.
Du kan læse mere om gudstjeneste og højmesse på Folkekirkens hjemmeside. Klik her....

Herudover er der f. eks. familiegudstjenester og hverdagsgudstjenester - nogle af disse med et bestemt tema. De har en lidt friere form, menigheden kan være aktiv med oplæsning af tekster. Sang og musik er ofte anderledes. I adventstiden er der "De Ni Læsninger" og krybbespil - det er også en slags gudstjenester.

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Klik her

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Deling og print

Del dette:

Søgning

Send sikker mail til Sct. Mikkels Kirke

Tryk her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345