Der er forskellige gudstjenester

Salmenumrene kan ses i kirken

Den "almindelige" gudstjeneste hver søndag kl. 10.00 kaldes for 'højmesse'. 
Det betyder, at der altid er altergang og ofte dåb. Den har et fast forløb. Som i de fleste andre kirker ligger dåben før prædikenen og altergang og velsignelse efter. Herudover er der forskellige bønner og tekstlæsninger - og salmerne er det selvfølgelige bindeled ind imellem. På de vigtige steder i forløbet rejser man sig op.
Du kan læse mere om gudstjeneste og højmesse på Folkekirkens hjemmeside. Klik her....

Herudover er der f. eks. familiegudstjenester og hverdagsgudstjenester - nogle af disse med et bestemt tema. De har en lidt friere form, menigheden kan være aktiv med oplæsning af tekster. Sang og musik er ofte anderledes. I adventstiden er der "De Ni Læsninger" og krybbespil - det er også en slags gudstjenester.

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Søgning

Deling

Del dette: