Om kirkeåret og farverne

Tegningen herunder viser kirkeåret. Kirkeårets gang er som et hjul, der hvert år tager en ny runde fra den første søndag i advent til den sidste søndag i kirkeåret. Derefter tager det fat på en ny runde, når det igen bliver første søndag i advent.

Ser man efter, kan man se, at hjulet ligesom deles i to. Den ene halvdel fra ”klokken tolv” til ”klokken ca. syv” har mange forskellige farver efter de mange højtider og fester, der fejres i kirken i kirkeårets første del. Hjulets anden halvdel virker derimod noget ensformig - samme grønne farve alle søndage. Denne anden halvdel er netop denne tid i kirkeåret, som vi fra begyndelsen af juni måned med Trinitatis søndag går ind i. Tiden kalder vi trinitatistiden.


Trinitatis søndag er den første søndag efter pinse, og vi fejrer, at Gud efter pinsen har vist os, hvem han er på hele tre måder. Trinitatis betyder treenighed på latin.


Gennem vinterens og forårets forskellige højtider (jul, påske og pinse) bliver  begivenheder knyttet til Gud som Skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markerer enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.


Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret fra 1. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret. Et halvt år uden højtider eller helligdage. Man kunne næsten fristes til at sige, at det er kirkens hverdage. I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse.


Trinitatistidens mange gudstjenester vil fortælle os om betydningen af Guds skabelse, betydningen af Jesu liv, hans død og opstandelse og betydningen af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.

 

Som det fremgår af tegningen er trinitatistidens farve grøn. Den grønne farve symboliserer vækst og håb.

 

Marie Legarth

 - Tilbage -

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Klik her

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Deling og print

Del dette:

Søgning

Send sikker mail til Sct. Mikkels Kirke

Tryk her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345