Hvem er Sct. Mikkel?

Sct. Michael i sne og kulde. FG
Sct. Michael i Højby kirke. Scan
Kloakdæksel på Schweizerplads. FG

Hvis du bor i Slagelse, kender du også Sct. Michael. Vi har kulturnat en gang årligt - Sct. Michaels Nat. Skulpturen på Nytorv forestiller ”dragedræberen” Sct. Michael. Vores kirke er opkaldt efter ham - ’Mikkel’ er den danske udgave af navnet ’Mikael’. Mikael er et hebraisk drengenavn med betydningen "Hvem er som Gud?". I navnet ligger  en ”loyalitetserklæring” – ” jeg sætter ikke mig selv højere end Gud”. Det var der engle og ærkeengle, der gjorde – men ærkeenglen Mikael gjorde det netop ikke!

 

Det vigtigste sted om ærkeenglen Mikael i Ny Testamente findes i det sidste skrift - Johannes Åbenbaring, kap. 12, v. 7 – 9:

v7  Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, v8  men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. v9  Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.


Ærkeenglen Mikael/Sct. Michael er altså i dette scenearium Guds nærmeste forkæmper – han besejrer det onde/Den Onde. Han er derfor oftest fremstillet med et sværd eller et spyd.

 

Der er også et andet billede af Sct. Michael – vi kender det fra et kalkmaleri i Højby kirke: Sct. Michael vejer sjælene efter døden. Vægten af de gode gerninger kan ikke stå mål med vægten af de djævle, der repræsenterer de onde gerninger. Men Sct. Michael har en hånd på vægten og sørger for, at den døde ikke ender i helvede!


Sanct Michael / Sct. Mikkel: i den middelalderlige katolske tradition har ærkeenglen Michael en rolle på linie med en helgen – man kan anråbe ham om hjælp!


I den evangelisk-lutherske tradition har vi ingen helgener. Der er kun en vej til Gud – og den går gennem Jesus Kristus.

 

Men stop engang: Det er nærliggende at se en sammenhæng mellem Michael og Kristus: Kristus besejrer det onde. Hans liv og hans død og opstandelse var denne kamp og sejr. Mikael kan derfor opfattes som et billede på den sejrende Kristus.  Og som på kalkmaleriet i Højby kirke er Kristus den der altid har en hånd på den ”rigtige” side af vægten! Det er ikke vore gerninger , der frelser os. Fortolket således er Sct. Michael ikke en ”fremmed fugl” i det evangelisk-lutherske landskab.

 

Har du for resten bemærket de ældre kloakdæksler i Slagelse? De er udsmykket med Slagelses byvåben: Sct. Michael – Sct. Mikkel. Egentlig ret betryggende at bo i Slagelse.

 

Til toppen

Del dette: