Sct. Mikkels Kirkes orgel renoveres

I løbet af foråret vil Sct. Mikkels Kirkes hovedorgel gennemgå en renovering og en delvis ombygning. Arbejdet, der udføres af det danske orgelbyggerfirma P.G. Andersen & Bruhn, er påbegyndt i januar måned og vil strække sig til engang i juni måned. Heldigvis vil orgelet kun blive taget ud af drift i korte perioder.

Baggrunden for det omfattende arbejde er, at dele af instrumentet er helt defekt. En tredjedel af instrumentet har siden foråret 2014 ikke kunnet benyttes!

Da orglet alligevel skulle skilles ad, var det nærliggende at overveje, om andre forbedringer med fordel kunne klares samtidig. Det drejer sig om reparation af defekte piber, mere sikre arbejdsvilkår, når orglet skal stemmes, forbedring af klangen og endelig etablering af en elektronisk styring af instrumentets forskellige stemmer ved hjælp af en computer. Kort fortalt muliggør systemet store klangskift på kort tid, ligesom organisten selv kan forprogrammere og betjene instrumentet uden hjælp.

Ved ombygningen bliver orgelhuset nyt og større – ca. 50 cm til siderne og bagud, hvilket ikke bliver synligt fra kirken, da den del af orglet står i tårnet. Desuden kommer der en ny vindlade, så piberne kan placeres optimalt, og endelig tilføjes to nye stemmer. Alt sammen for at skabe en bedre sammenhæng internt i værket og for at styrke orglets ”bund”, hvilket vil gøre det mere anvendeligt og bedre i et bredere repertoire, især af romantisk og moderne tilsnit.

Den samlede pris for renovering og ombygning er lige knap 1,9 millioner kroner, men når arbejdet er færdigt, står kirken med et orgel, der med både smuk klang og alsidighed kan ledsage salmesang og benyttes til koncerter i mange år frem.

For at markere dette vil der blive afholdt et par indvielseskoncerter efter ombygningens afslutning. Da der endnu ikke foreligger en konkret dato, bedes interesserede holde øje med hjemmesiden og dagspressen.  

Status pr. 01.08.17:

Her i sommermånederne roder det i tårnværelset bag orglet. Orgelrenoveringen er i fuld gang – det nye orgelhus er allerede sat op, og piberne er ved at blive gjort klar. Senere følger spillemekanikken og det nye programmérbare computersystem, som gør det muligt at lave store klangskift ved et enkelt tryk – her har man hidtil skullet have både organisten og to ekstra folk i sving. Vi håber selvfølgelig, at arbejdet forløber glat – og uden alt for mange gener for menigheden – og vi glæder os til det færdige resultat.

 

 

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: