Klavermusik onsdag den 31. august 2016

Velkommen til Sct. Mikkels Kirkes hjemmeside!


Bemærk: Sct. Mikkels Kirkes Kontor er lukket onsdag den 24. august 2016.

Sct. Mikkels Kirke ligger lige midt i det hele - på byens højeste punkt - synlig for enhver - en mulighed i hverdag og fest - i livets vigtige begivenheder.

Sct. Michael og dragen. Foto:FG

Kom og vær med til at sætte en ny dagsorden

I en verden præget af krige og ufred, hvor terror er blevet dagligt nærværende i medier, og hvor vi ser store grupper af mennesker drevet på flugt, bliver vi som kristne udfordret og opfordret! 

Disse umenneskeligheder kan også udspille sig i hverdagen nært og tæt på, hvor vi bor og lever. Vi kan enten lukke øjnene herfor, eller vi kan tage stilling hertil.

Hvad er ret og rigtigt for os og de værdier, som vi værner om? Kender du de fælles kristne værdier? Skal vi sammen kæmpe for dem også i fremtiden?

Er du interesseret heri og nysgerrig på, hvad du kan gøre som medlem af dit lokale menighedsråd, så vil vi gerne høre fra dig.

Vi har brug for dig og andre, som vil indgå i et fællesskab og påtage sig opgaver i det nye menighedsråd, som begynder sit arbejde ved det nye kirkeårs begyndelse, ved advent 2016.

Du bliver en del af et fællesskab, som er engageret i at skabe en aktiv kirke i sognet. Du får indflydelse på, hvordan vi bruger den økonomi, der er til rådighed for kirkens drift og bygningernes vedligeholdelse.

Kontakt formand for menighedsrådet Hanna Bjerregaard på telefon 51539068 eller formand for valgudvalget Aase Bjerring på telefon 29617337 efter kl. 18.

FAKTA: 

Sct. Mikkels Menighedsråd skal vælge 12 medlemmer og op til et tilsvarende antal suppleanter.

OPSTILLINGSBERETTIGEDE: 

Skal være fyldt 18 år, medlem af den danske folkekirke, være bosat i sognet/eller have løst sognebånd til en af sognets præster. 

VIGTIGE DATOER: 

Orienteringsmøde om valget 6. september kl 19.00 i Sct. Mikkels Sognegård, Pakhuset. Klik her for at læse mere.

Opstillingsmøde den 13. september kl. 19.00 i Sct. Mikkels Sognegård, Pakhuset.

I perioden 20. - 27. september indlevering af kandidatlister. Såfremt der kun indleveres en gyldig kandidatliste, godkendes denne. 

Valget til menighedsrådet afholdes den 8. november.

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: