Sct. Michaels Nat den 30. september 2016
Café lørdag den 1. oktober 2016
Sogneaften tirsdag den 4. oktober 2016
Sogneeftermiddag tirsdag den 11. okotber 2016
Sogneeftermiddag tirsdag den 1. november 2016
Sogneaften tirsdag den 15. november 2016
Koncert søndag den 4. december 2016
Sogneeftermiddag tirsdag den 6. december 2016
Musikgudstjeneste De ni læsninger onsdag den 14. december 2016

Velkommen til Sct. Mikkels Kirkes hjemmeside!


Sct. Mikkels Kirke ligger lige midt i det hele - på byens højeste punkt - synlig for enhver - en mulighed i hverdag og fest - i livets vigtige begivenheder.

Sct. Michael og dragen. Foto:FG

Det er nu, du skal sige JA til muligheden for at blive medlem af det nye menighedsråd i Sct. Mikkels Kirke.

Vi skal vælge 12 medlemmer og et antal suppleanter. Nogle medlemmer af det nuværende menighedsråd ønsker at genopstille, men der er også brug for nye kræfter til at løfte den fælles opgave.

Rådet vælges for en 4-årig periode, og arbejdet begynder ved kirkeårets start, december 2016.

I Menighedsrådet er der en række faste funktioner og udvalg.

De faste funktioner skal besættes af enkeltpersoner. Det drejer sig for eksempel om formandsposten, kontaktperson for kirkens personale og kirkeværge, som tager sig af praktiske forhold med bygningerne. Alle vælges for et år ad gangen.

Derudover er der en række udvalg, eksempelvis:

Forretningsudvalg, kirkeudvalg, præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, blad - og hjemmesideudvalg samt et fælles udvalg om kirkegårdene.

Du vil blive introduceret til opgaverne og få indflydelse på, hvilke udvalg der etableres, og hvilke du tilknyttes. Alle medlemmer vil blive opfordret til at indgå i 1-2 udvalg, og dertil kommer de 10 årlige møder i selve Menighedsrådet.

Som medlem får du indflydelse på:

• Hvordan vi sikrer gode vilkår for evangeliets forkyndelse og gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og frivillige.

• Hvordan vi bruger den økonomi, der er til rådighed til kirkens drift og bygningernes vedligeholdelse.

• At være med til at udvikle nye aktiviteter og tiltag for sognets medlemmer samt samarbejde med øvrige sogne i byen.

Du bliver en del af et fællesskab, som arbejder for en aktiv kirke i sognet og det omgivende samfund.

Kom og vær med!

FAKTA:

Opstillingsberettigede:

Være fyldt 18 år, medlem af den danske folkekirke, være bosat i sognet/eller have løst sognebånd til en af sognets præster.  

I perioden 20. - 27. september indlevering af kandidatlister. Såfremt der kun indleveres én gyldig kandidatliste, godkendes denne, ellers afvikles valget den 8. november.  

For yderligere oplysninger: 

Kontakt formand for menighedsrådet, Hanna Bjerregaard, på telefon 5153 9068 eller formand for valgudvalget, Aase Bjerring, på telefon 2961 7337 efter kl. 18.

LÆS MERE OM LOKAL ORIENTERING OM VALGREGLER VED AT TRYKKE HER

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger: