Sidste nyt fra Sct. Mikkels Kirke

18-09-20: Se det spændende program for Kunst og Kirker 2020 i Sct Mikkels Kirke her

18-09-20: Det er med stor beklagelse, at vi  i år på grund af risiko for coronasmitte har fundet det nødvendigt at aflyse krybbespillet. Vi håber at kunne gennemføre krybbespillet til næste år. Venlig hilsen fra Sct. Mikkels Menighedsråd

16-09-2020: Husk sogneeftermiddag ved Estrid Maria Eriksen: Om at arbejde med messehagler - tirsdag den 22. september kl. 14.30 i Pakhuset

10-09-2020: Babysalmesang. Nyt hold starter op i uge 44. Læs mere her

22-08-2020: Læs/download det nyeste SogneNyt. Klik her.

02-08-2020: Læs om den fælles filmdag (FAUS). Klik her

24-07-2020: Læs om Sct. Mikkels Kirkes sorggruppe. Klik her

13-07-2020: Læs om vores nye og spændende sognearrangementer. Klik her

07-07-2020: Se Kell Christensens smukke billedserie fra Sct. Mikkels Kirke. Klik her

05-07-2020: På tirsdage - fra og med den 7. juli 2020 -, hvor der ikke er andre eftermiddagsarrangementer, byder vi velkommen til åbent hus mellem kl. 14 og 16. Om sommeren foregår det i gårdhaven, når vejret tillader det. Ellers er det indenfor i Pakhuset. Men altid til kaffe og hyggeligt samvær.

04-06-2020: Læs den nye beskrivelse af Sct. Mikkels Kirkes klokker. Klik her.

01-04-2020: Læs om klokkeringningen i Sct. Mikkels Kirke. Klik her.

Hvordan finder jeg Sct. Mikkels Kirke?

Links - nyttige og interessante

Kirkekalenderen

Folkekirken har udgivet Kirkekalenderen, som også kan downloades som App til Iphone og Android telefoner. I denne kalender kan du finde en kirke nær dig og se kommende arrangementer og gudstjenester. Klik her.

Download kalenderen som app til Iphone/Ipad: Klik her

Download kalenderen som app til Android: Klik her

Velkommen til Sct. Mikkels Kirkes hjemmeside

Foto: Kell Christensen

 

Sct. Mikkels Kirke ligger lige midt i det hele - på byens højeste punkt - synlig for enhver -med mulighed i hverdag og fest - i livets vigtige begivenheder.

 

Husk at det er nødvendigt, at man tilmelder sig til ALLE højmesser og ALLE kirkens arrangementer i kirken og Pakhuset på Kirkekontoret, telefon 5852 0511

 

Resultat af menighedsrådsvalg 2020

 

Følgende personer er ved valgforsamlingen den 15. september 2020 indvalgt som medlemmer i menighedsrådet for Sct. Mikkels Kirke for en 4-årig periode: Jonas Aagaard Dinesen, Louise Køhler Olsen, Jette Rasmussen, Theis Schønning Johansen, Ole Peter Winkel, Anne Kristine Selchou Raaholt, Robert Andreas Kronberg, Asger Nygaard, Anders Sommer, Eva Solvejg Nielsen, Per Henschel Madsen og Lasse Otto Aufeldt.

 

Det er muligt at udløse et afstemningsvalg. Dette gøres ved senest den 13. oktober 2020 at indlevere en kandidatliste. Kandidatlister skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular. Kandidatlister skal indeholde navne m.v. på 12 kandidater, der opstiller for en valgperiode på 4 år. Kandidatlister skal være underskrevet af 12 stillere, med mindre listen følger valgforsamlingens resultat. Der henvises til Lovbekendtgørelse 12 af 8. januar 2020 om Lov om valg til menighedsråd og Cirkulære 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november 2020.

 

Kandidatlister indleveres til Valgbestyrelsen via Sct. Mikkels Kirkes kirkekontor, Rosengade 4, 4200 Slagelse, i kontorets åbningstid mandag-fredag kl. 09.00-13.00. Tirsdag tillige 15.30-17.30.

 

 

Afstands- og antalskrav i Sct. Mikkels Kirke m.v.

Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktiviteterne i sognegårde, administrative enheder osv. gælder stadig.

Antallet af deltagere til gudstjenester, konfirmationer, begravelser osv. er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG kvadratmeterkravet.

Det betyder, at der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.

Brugen af mundbind ændrer ikke ved disse krav. Det kan være en god idé at bruge mundbind, hvis man fx tilhører risikogrupperne. Men det giver ikke mulighed for, at der kan være flere personer i kirkerummet, eller for at man kan være tættere sammen, end når afstands- og kvadratmeterkravet bliver overholdt. Brugen af mundbind ændrer heller ikke på afstandskravet ved sang.

Retningslinjerne for antal personer hænger ikke sammen med forsamlingsforbuddet, eller hvor mange man må være til private fester. Derfor kan der godt være stor forskel på, hvor mange deltagere der må være med til en kirkelig handling, og hvor mange gæster der bagefter må deltage i en privat fest.

I Sct. Mikkels Kirke betyder kravene, at der max kan være 125 deltagere. Det gælder både for deltagelse i gudstjenester om søndagen, dåb og vielser om lørdagen, bisættelser og begravelser hverdage og lørdage samt ved arrangementer, der henlægges til kirken.

At nogle deltagere sætter sig tættere sammen, fordi de er i familie, ændrer ikke på det samlede antal deltagere - det vil, uanset hvor og hvordan folk placerer sig, være 125. I Pakhuset vil der være et max antal på 40.

Det er derfor nødvendigt, at man tilmelder sig til højmesser og kirkens arrangementer i kirken og Pakhuset på Kirkekontoret, telefon 5852 0511

Det har også været nødvendigt at begrænse adgang til kirken, så der indtil videre kun vil være åbne døre tirsdag - fredag kl. 10.00-14.00. Søn- og helligdage kun ved gudstjenesterne.

Vi passer på hinanden, spritter hænder og holder afstand.

 

Sogneeftermiddage og -aftener

Sct. Mikkels Menighedsråd byder velkommen til en ny sæson med mange spændende sogneeftermiddage, sogneaftener og cafe-arrangementer. Retningslinjer for forsamlinger og afholdelse af møder kan ændre sig. Det kan ifølge gældende retningslinjer blive nødvendigt at indføre tilmelding til de enkelte arrangementer eller eventuelt flytte dem til Sct. Mikkels Kirke. 14 dage før et arrangements afholdelse vil vi oplyse, om der er særlige vilkår for deltagelse. Se nærmere på kirkens hjemmeside www.sanktmikkels.dk, kirkens Facebookside, andre opslag eller ring til Kirkekontoret på tlf. 58 52 05 11 hverdage kl. 9-13.

Kirkekontorets åbningstid

Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl. 09.00-13.00, tirsdag tillige kl. 15.30-17.30. Tlf.: 58 52 05 11. Send med sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345

Åbent hus i gårdhaven. Hver tirsdag kl. 14-16 fra den 7. juli
Om at arbejde med messehagler. 22. september kl. 14.30 i Pakhuset
Skriv din livsfortælling. 6. oktober kl. 14.30 i Pakhuset
Cafe-arrangement med PH Dou: Højskolesange gennem tiden. 10. oktober kl. 13.00 i Pakhuset
Fælles filmdag i Nørrevangskirken. 31. oktober kl. 10.00
De 9 læsninger. Den 9. december kl. 19.30 i Kirken
Adventskoncert. Den 29. november kl. 15.00 i Kirken
Sogneaften den 26. januar 2021. Om Den Guddommelige Komedie
Sogneaftermiddag 24. november kl. 14.30 Om Kirkens Korshær

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Klik her

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Deling og print

Del dette:

Søgning