Sidste nyt fra Sct. Mikkels Kirke

27-11-20: Se de valgte medlemmer af menighedsrådet for kirkeåret 2021. Klik her.

12-11-20: Læs seneste nummer af SogneNyt her

03-11-20: Læs mere om gudstjenester jul og nytår 2020. Klik her

23-10-20: Læs referat fra menighedsrådsmødet den 22. oktober 2020 her

19-10-20: Læs om Sct. Mikkels Kirkes musikgudstjeneste "De 9 læsninger" her

19-10-20: Læs om Sct. Mikkels Kirkes adventskoncert 2020 her

13-09-20: Antalsbegrænsning i Sct. Mikkels Kirke som følge af Covid-19: I Sct. Mikkels Kirke kan der maksimalt være 125 personer. Det gælder både for deltagelse i gudstjenester om søndagen, dåb og vielser om lørdagen, bisættelser og begravelser hverdage og lørdage samt ved arrangementer, der henlægges til kirken. At nogle deltagere sætter sig tættere sammen, fordi de er i familie, ændrer ikke på det samlede antal deltagere - det vil, uanset hvor og hvordan folk placerer sig, være 125. I Pakhuset vil der være et max antal på 30. Det er derfor nødvendigt, at man tilmelder sig til højmesser og kirkens arrangementer i kirken og Pakhuset på Kirkekontoret, telefon 5852 0511

18-09-20: Det er med stor beklagelse, at vi  i år på grund af risiko for coronasmitte har fundet det nødvendigt at aflyse krybbespillet. Vi håber at kunne gennemføre krybbespillet til næste år. Venlig hilsen fra Sct. Mikkels Menighedsråd

10-09-2020: Babysalmesang. Nyt hold starter op i uge 44. Læs mere her

22-08-2020: Læs/download det nyeste SogneNyt. Klik her.

24-07-2020: Læs om Sct. Mikkels Kirkes sorggruppe. Klik her

13-07-2020: Læs om vores nye og spændende sognearrangementer. Klik her

07-07-2020: Se Kell Christensens smukke billedserie fra Sct. Mikkels Kirke. Klik her

05-07-2020: På tirsdage - fra og med den 7. juli 2020 -, hvor der ikke er andre eftermiddagsarrangementer, byder vi velkommen til åbent hus mellem kl. 14 og 16. Om sommeren foregår det i gårdhaven, når vejret tillader det. Ellers er det indenfor i Pakhuset. Men altid til kaffe og hyggeligt samvær.

04-06-2020: Læs den nye beskrivelse af Sct. Mikkels Kirkes klokker. Klik her.

01-04-2020: Læs om klokkeringningen i Sct. Mikkels Kirke. Klik her.

Hvordan finder jeg Sct. Mikkels Kirke?

Links - nyttige og interessante

Kirkekalenderen

Folkekirken har udgivet Kirkekalenderen, som også kan downloades som App til Iphone og Android telefoner. I denne kalender kan du finde en kirke nær dig og se kommende arrangementer og gudstjenester. Klik her.

Download kalenderen som app til Iphone/Ipad: Klik her

Download kalenderen som app til Android: Klik her

Velkommen til Sct. Mikkels Kirkes hjemmeside

 

Præsentation af den nye menighedsrådsformand for kirkeåret 2021

Robert Kronberg er født i København i 1967, men er opvokset i Ishøj. Efter at have boet og arbejdet i Bangkok i 12-13 år, bor Robert nu i Slagelse med sin ægtefælle fra Laos samt sin yngste søn. Robert har læst teologi på Københavns Universitet, og i dag arbejder han for sit eget konsulent- og tekstbureau. Robert har været næstformand og generalsekretær for Dialogcentret Danmark samt menighedsrådsformand for Hans Egedes Kirke på Østerbro. I det "gamle" menighedsråd fungerede Robert som kasserer og bestyrelsesmedlem i Slagelse Kirkegårde. Robert har også haft tillidsposter i Den Skandinaviske Kirke i Bangkok og i Den Danske Kirke i Bangkok in spe. Robert tiltræder 1. søndag i advent 2020.

 

 

Sct. Mikkels Kirke ligger lige midt i det hele - på byens højeste punkt - synlig for enhver -med mulighed i hverdag og fest - i livets vigtige begivenheder.

Husk at det er nødvendigt, at man tilmelder sig til ALLE højmesser og ALLE kirkens arrangementer i kirken og Pakhuset på Kirkekontoret, telefon 5852 0511.

Sidste frist for tilmelding til højmesser på søndage er fredag kl. 13.00

 

Anvendelse af mundbind og visir i Sct. Mikkels Kirke med tilhørende bygninger og lokaler.

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal brugere af Sct. Mikkels Kirke og tilhørende bygninger og lokaler, hvortil der er offentlig adgang, på 12 år og derover med virkning fra den 29. oktober 2020 have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet Sct. Mikkels Kirke og har kontakt med kirkens brugere. Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forkyndere, medvirkende, optrædende og udøvere under udøvelse og optræden i kirkelige og kulturelle aktiviteter.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster eller ansatte og frivillige, som bistår præsten under ceremonien. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni fx dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads.

Medarbejdere og andre personer tilknyttet Sct. Mikkels Kirke kan bortvise brugere af kirkens bygninger og lokaler, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når brugere af Sct. Mikkels Kirke og tilhørende bygninger og lokaler sidder ned eller når brugerne under kirkelige handlinger kortvarigt rejser sig eller knæler og derefter igen sætter sig på sin egen plads.

Kravet om mundbind gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Afstands- og antalskrav i Sct. Mikkels Kirke m.v.

Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktiviteterne i sognegårde, administrative enheder osv. gælder stadig.

Antallet af deltagere til gudstjenester, konfirmationer, begravelser osv. er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG kvadratmeterkravet.

Det betyder, at der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.

Brugen af mundbind ændrer ikke ved disse krav. Det kan være en god idé at bruge mundbind, hvis man fx tilhører risikogrupperne. Men det giver ikke mulighed for, at der kan være flere personer i kirkerummet, eller for at man kan være tættere sammen, end når afstands- og kvadratmeterkravet bliver overholdt. Brugen af mundbind ændrer heller ikke på afstandskravet ved sang.

Retningslinjerne for antal personer hænger ikke sammen med forsamlingsforbuddet, eller hvor mange man må være til private fester. Derfor kan der godt være stor forskel på, hvor mange deltagere der må være med til en kirkelig handling, og hvor mange gæster der bagefter må deltage i en privat fest.

I Sct. Mikkels Kirke betyder kravene, at der max kan være 125 deltagere. Det gælder både for deltagelse i gudstjenester om søndagen, dåb og vielser om lørdagen, bisættelser og begravelser hverdage og lørdage samt ved arrangementer, der henlægges til kirken.

At nogle deltagere sætter sig tættere sammen, fordi de er i familie, ændrer ikke på det samlede antal deltagere - det vil, uanset hvor og hvordan folk placerer sig, være 125. I Pakhuset vil der være et max antal på 30.

Det er derfor nødvendigt, at man tilmelder sig til højmesser og kirkens arrangementer i kirken og Pakhuset på Kirkekontoret, telefon 5852 0511

Det har også været nødvendigt at begrænse adgang til kirken, så der indtil videre kun vil være åbne døre tirsdag - fredag kl. 10.00-14.00. Søn- og helligdage kun ved gudstjenesterne.

Vi passer på hinanden, spritter hænder og holder afstand.

Kirkekontorets åbningstid

Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl. 09.00-13.00, tirsdag tillige kl. 15.30-17.30. Tlf.: 58 52 05 11. Send med sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345

Åbent hus i gårdhaven. Hver tirsdag kl. 14-16 fra den 7. juli
De 9 læsninger. Den 9. december kl. 19.30 i Kirken
Adventskoncert. Den 29. november kl. 15.00 i Kirken
Sogneaften den 26. januar 2021. Om Den Guddommelige Komedie
Sogneaftermiddag 24. november kl. 14.30 Om Kirkens Korshær

Kollekt

Du kan give til kollekten ved at bruge MobilePay. Her er nummeret:

Bliv frivillig ved Sct. Mikkels Menighedsråd. Læs mere under Menighedsrådet og send os dine oplysninger:

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra ens hjem. Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt.

Klik her

Facebook

Klik her for at komme til vores Facebookside

På vores Facebook-side kan du følge med i kirkens liv, læse om vores aktiviteter, læse og høre strøtanker fra vores præster, høre musikklip og deltage i debatten om vores allesammens kirke.

Deling og print

Del dette:

Søgning

Send sikker mail til Sct. Mikkels Kirke

Tryk her: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7345