Kongens kirke

Kirke for kongen og os andre

Sct. Mikkels kirke fra 1300-taltet troner på bakken kaldet Mikkelsbjerget. Det er en af kommunens ældste bygninger, konstrueret ovenpå endnu ældre bygninger, og den rummer talrige gravminder. Det er typisk for mange kirker i landet og i kommunen, at de gennem tiden er blevet udvidet med tilbygninger, tårne og kapeller.

 

Tæt ved lå også byens kongsgård, og herfra kunne kongemagten følge opførelsen af den nuværende kirke på tæt hold. Det fortæller noget om stedets strategiske betydning, at man dengang placerede så stor er kirke her.

 

Stedet og kirken er opkaldt efter ærkeenglen Mikael – alle engles frygtløse anfører, dragedræber og sjælevejer. Mikael kaldes også for Michael og Mikkel. Slagelses byvåben viser Sct. Mikkel og ses også på de ældre kloakdæksler i byen.

 

Sct. Mikkels Kirke udgør sammen med Sct. Peders Kirke og det gamle Slagelse Kloster den gamle bymidte, som stadig er centrum for liv og handel.

 

Dronning Margrete den Første

 

Den 3. maj 1376 fandt en afgørende begivenhed sted i Dronning Margrete 1.s liv. På denne dato samledes et danehof i Slagelse, hvor det blev besluttet, at hendes søn, den mindreårige Oluf, skulle vælges til Danmarks konge, og at Margrete, indtil han var myndig, skulle regere i hans sted. Dette møde, der blev så afgørende både for Danmark, Norden og for Dronning Margrete 1. selv, fandt efter alt at dømme sted i Sct. Mikkels Kirke.


Dronning Magrete blev benævnt: "Danekongens Valdemars datter og sand arving og fyrstinde til Danmarks rige". Igennem tiden har der hersket tvetydige opfattelser af hendes specifikke titler, og af samtiden har hun aldrig formelt haft titlen "Dronning", men i stedet "fuldmægtig frue og husbonde og ganske Danmarks riges formynder" til hendes mindreårige søn Oluf kunne blive konge.

 

Den unge konges håndfæstning blev beseglet, altså en kontrakt, der fastsatte nogle retningslinjer for kongens regering. Håndfæstningen sikrede først og fremmest adelens og kirkens gamle rettigheder og lagde vægt på, hvordan kongen skulle regere i samråd med rigets adelige råd. Indtil Oluf blev voksen, skulle Håkon og Margrete regere for ham.

 

Dronning Margrethe den Anden

 

Vores nuværende regent, H.M. Dronning Margrethe 2., har også besøgt Sct. Mikkels Kirke flere gange. Derudover har hun passeret kirken uden at komme ind i kirken. For eksempel ved sommertogtet i Slagelse Kommune den 29. august 2022, hvor hendes karet blev eskorteret gennem midtbyen af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

 

Dronning Margrethe deltog i gudstjenesten i Sct. Mikkels Kirke ved den nuværende kirkes 650-årsjubilæum i 1983. Derefter deltog hun i gudstjenesten i Sct. Mikkels Kirke den 13. december 1988 i forbindelse med, at hun indmurede grundstensdokumentet og grundstenen i Nørrevangskirken. Året efter blev Nørrevangs Sogn udskilt fra Sct. Mikkels Sogn. Desuden deltog hun i gudstjenesten i forbindelse med Gardehusarregimentets 400-årsjubilæum i 2014.