Sct. Mikkels Kirkegård og Kapel

 

Du er velkommen til at henvende dig til kirkegårdskontoret på Slagelse Kirkegårde for at træffe aftale om gravsted. Kirkegårdskontor kan oplyse om de udgifter, der er forbundet med et gravsted.

 

I tilfælde af ligbrænding kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes nyt gravsted (både for kiste og for urne), eller man kan gøre brug af en fællesgrav på de kirkegårde, hvor en sådan forefindes.

 

På de fleste kirkegårde findes foruden ukendt fællesgrav også en kendt fællesgrav. Det vil sige en fællesgrav, hvor der opsættes et gravminde over afdøde, og hvor gravstedet således er kendt. Disse fællesgrave renholdes af kirkegården imod betaling af et engangsbeløb.

 

Adresse: Sct. Mikkels Kirkes Kirkegård og Kapel, Parkvej 1, 4200 Slagelse

 

Kirkegårdskontorets hjemmeside, åbningstider og kontakt: www.slagelsekirkegaarde.dk

 

Ved dødsfald: Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning, som herefter tager sig af de praktiske spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen eller bisættelsen. Som hovedregel skal bisættelse/begravelse finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Du kan læse mere på siden bisættelse og begravelse, eller du kan kontakte Sct. Mikkels Sogns kirkekontor i åbningstiden.