Sct. Mikkels Kirkegård og Kapel

Fra annekskirkegård til fælles kirkegårde

Slagelse Kirkegårde og Kapeller består af henholdsvis Sct. Peders Kirkegård og Sct. Mikkels Kirkegård og er fælles kirkegårde for de fire bysogne Sct. Peders, Sct. Mikkels, Nørrevang og Antvorskov.

 

Alle fire sogne har repræsentanter i bestyrelsen, men formelt er Sct. Peders Sogn stadig ejer af Sct. Peders Kirkegård, mens Sct. Mikkels stadig er ejer af Sct. Mikkels Kirkegård.

 

Sct. Mikkels Kirkegård på Parkvej 1 er byens ældste kirkegård. Den var oprindelig annekskirkegård for Sct. Mikkels Kirke. På kirkegården findes et mindre antal halvt nedgravede mausolæer, der dog nu alle er tilmurede. Mod øst en mindre mosaisk kirkegård, der var i brug fra 1863 til 1912.

 

Derudover frihedskæmpergrave og grave for tyske soldater og flygtninge fra anden verdenskrig. Med sine smukke fuldkronede træer og smukt anlagte gravsteder appellerer kirkegården til en gåtur, hvor der er tid til fordybelse og ro.

 

Du finder kontaktinformation og yderligere information på: www.slagelsekirkegaarde.dk.