Menighedsrådets udvalg og bestyrelser

 

Forretningsudvalg:

Robert Kronberg [formand], Ole Winkel, Katrine Winkel Holm (præst), Per Henchel Madsen, Jette Rasmussen og vakant. Dertil kommer kordegn (herunder regnskabsfører) som tilforordnet.

 

Valgbestyrelse:

Ole Winkel [formand], Jette Rasmussen og Anne Kristine Selchou Raaholt.

 

Kirkeudvalg (bygninger):

Robert Kronberg, Ole Winkel og vakant. Dertil kommer kirkeværge og kirketjenere (samt eventuelt kasserer) som tilforordnede.

 

Præstegårdsudvalg (tjenesteboliger):

Robert Kronberg, Jette Rasmussen [koordinator] og Ole Winkel.

 

Aktivitetsudvalg:

Simon Buchwald (præst) [formand], konstitueret præst (præst), Katrine Winkel Holm (præst), Ida Lund (præst), Eva Nielsen, Ole Winkel, Per Henchel Madsen og Robert Kronberg. Dertil kommer organist, kordegn og kirketjenere som tilforordnede. Personalets kalendermøder fungerer i praksis som Aktivitetsudvalgets "forretningsudvalg".

 

Kommunikationsudvalg:

Katrine Winkel Holm (præst) [formand], Simon Buchwald (præst) og Robert Kronberg. Dertil kommer Thomas Boje Brændstrup (kordegn) og Martin Legène Jensen (organist).

 

 

Arbejdsmiljø
 

Arbejdsmiljøgruppe:

Jette Rasmussen [lederrepræsentant og formand]. Dertil kommer Jane Demant Carlson (kirketjener) [arbejdsmiljørepræsentant].

 

 

Ad hoc-udvalg i rådet
 

Udflugtsudvalg:

Jette Rasmussen [formand], Katrine Winkel Holm (præst) og Anne Kristine Raaholt.

 

Lysglobe- og messehageludvalg:

Katrine Winkel Holm (præst) [formand], Simon Buchwald (præst), Ida Lund (præst), Eva Nielsen, Robert Kronberg og Ole Winkel. Dertil kommer Jane Demant Carlson (kirketjener) og Ulla Frederiksen (kirketjener).

 

Kunst- og udsmykningsudvalg:

Vakant.

 

 

Udpeget af rådet til udvalg og bestyrelser
 

Bestyrelsen for Slagelse Kirkegårde:

Asger Nygaard [næstformand], Ole Winkel og Katrine Winkel Holm (præst).

 

Bestyrelsen for Fælleskrematoriet:

Lasse Aufeldt.

 

Bestyrelsen for Sct. Mikkels Børnehave:

Simon Buchwald (præst) [næstformand] og Eva Nielsen.

 

Bestyrelsen for Menighedsplejen i Slagelse (herunder Familienetværk Slagelse):

Robert Kronberg [formand] og Lasse Aufeldt [næstformand].

 

FAUS (Fælles Aktivitetsudvalg for Kirkerne i Slagelse):

Simon Buchwald (præst) og vakant.

 

Diakoniens Dag:

Simon Buchwald (præst).

 

Folkekirkens Mission, Slagelse Provsti:

Lasse Aufeldt.

 

Kunst og Kirker:

Lasse Aufeldt.