Sct. Mikkels Kirkelade

Tiendelade, latinskole, hospital, politistation og kirkekontor

Ved middelalderens slutning havde kirkerne næsten altid en tiendelade til opbevaring af det tiendekorn, som sognebørnene måtte aflevere til kirken. Den sengotiske kirkelade vest for Sct. Mikkels Kirke er rejst omkring 1500 i munkesten med teglhængt heltag.

 

Fra 1616 til 1811 anvendtes bygningen som latinskole. Marmortavlen i sydgavlen opremser en række berømte mænd, herunder Jens Baggesen og B.S. Ingemann, der har frekventeret skolen. H.C. Andersen har ikke gået på latinskolen, medens den var i kirkeladen.

 

Efter bygningens anvendelse som latinskole fungerede den som hospital, senere henholdsvis politistation, mødelokaler og kirkekontor. Funktionen som kirkekontor har den stadigvæk i dag.

 

Da bygningen blev anvendt som politistation var der indgang i sydgavlens midterste fag. Døren var afsluttet af et spidsbuet overvindue, ligesom vinduerne på hver side blev afsluttet af spidsbuede blændinger. Kirkeladen var på daværende tidspunkt rødkalket.

 

Kilde: Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.