Pullerter i Slagelse bymidte

Fra mandag den 2. maj 2022 blev det sværere at køre ind i midtbyen i Slagelse, idet seks nye ambassadepullerter blev sat i drift. Vi har forsøgt at lave en foreløbig vejledning, som vi løbende vil opdatere, forkorte og forenkle i samråd med Slagelse Kommune.

 

Pullerterne spærrer for ind- og udkørsel af området fra kl. 11.00 til den efterfølgende dag kl. 05.00. Mellem kl. 11.00 og 13.00 kører pullerterne og på Gl. Torv automatisk ned, når man kører ud af det afspærrede område. Man kan altså ikke komme ud efter kl. 13.00.

 

► Læs om parkeringsmuligheder på Kirkepladsen under Parkering ved kirken, eller læs om køreramper til kirken og sognegården (Pakhuset) under Handicapadgang.

 

Gudstjeneste på søn- og søgnehelligdage kl. 10.00

 

Pullerterne er indstillet til, at det altid er muligt at køre ind ad Løvegade og ud ad Gl. Torv ved højmesser (gudstjenester), herunder ved dåb og konfirmation, der starter kl. 10.00 på søndage og søgnehelligdage.

Man skal køre ind før kl. 11.00, og man skal køre ud inden kl. 13.00. Spørg en kirketjener, hvis du er i tvivl.

Kontakt Kirkekontoret på telefon 58 52 05 11, hvis du har spørgsmål: Kirkekontorets åbningstid er mandag-fredag kl. 09.00-13.00. Tirsdag tillige kl. 15.30-17.30.

 

Gangbesværede og borgere med handicap

 

Hvis du har et handicap eller er gangbesværet og har et ærinde på Kirkekontoret i åbningstiden, men efter kl. 11.00, så kan du ringe til Kirkekontoret, når vi skal køre pullerten i Løvegade ned.

Hvis du har et handicap eller er gangbesværet og har en aftale efter kl. 11.00, så er det hensigtsmæssigt at aftale på forhånd, hvordan du kan køre ind.

Hvis du har en aftale med en præst i kirken eller på præstekontoret og ikke kan komme ind, så skal du ringe til den præst, som du har en aftale med.

Du kan også ringe til Kirkekontoret i åbningstiden.

Du kan høre mere og aftale nærmere om adgangs- og parkeringsforhold ved bryllupper, bisættelser og begravelser med videre, når du taler med præsten.

 

Pullerten er nede efter kl. 11.00 i særlige tilfælde

 

Pullerten i Løvegade er nede i særlige tilfælde ved offentlige handlinger eller arrangementer efter kl. 11.00, så blandt andet gangbesværede og borgere med handicap har adgang. Du kan se, om pullerten bliver kørt i kalenderen. Bemærk, at pullerten køres op, når handlingen eller arrangementet er overstået – man skal derfor køre ud umiddelbart efter. Der kan ikke køres ud via Gl. Torv efter kl. 13.00. Derfor skal du køre ud via Løvegade.

Vi anbefaler, at du kontakter kirkekontoret i åbningstiden for at aftale nærmere, hvis der ikke står noget om pullerter i kalenderen, såfremt der er tale om et arrangement eller en handling efter kl. 11.00, og såfremt du er gangbesværet eller har et handicap. Kontakt Kirkekontoret på telefon 58 52 05 11 i åbningstiden. Der er åbent mandag-fredag kl. 09.00-13.00. Du kan også ringe til en kirketjener på telefon 58 52 14 50, kort før arrangementet eller handlingen starter.