H.C. Andersen i Slagelse

Ankom den 26. oktober 1822 til Slagelse Latinskole

Slagelse Latinskole, der lå i Sct. Mikkels Kirkelade (bygget måske allerede i 1470'erne) fra omkring 1616 (1618) til 1809 (1811?), havde elever som for eksempel Jens Baggesen og B.S. Ingemann. Mindetavlen på Kirkeladen blev opsat af byrådet i 1885.

 

Omkring 1809 flyttede skolen fra Kirkeladen til Bredegade, hvor H.C. Andersen gik, og dermed var han ikke elev på skolen, mens den lå i Kirkeladen. I dag hedder latinskolen Slagelse Gymnasium.

 

H.C. Andersen ankom den 26. oktober 1822 til Slagelse og blev indlogeret hos herredsfogedens enke, madam Henneberg. I Slagelse Latinskole blev han under henvisning til manglende kundskaber placeret i 2. klasse blandt 11-12-årige drenge af skolelederen Meisling.

 

Forholdet mellem Meisling og H.C. Andersen udviklede sig i følge forfatteren Johan de Mylius katastrofalt. Også fordi Mejsling og Collin pure nægtede H.C. Andersen at beskæftige sig med nogen form for digtning.

 

H.C. Andersens digtning i denne periode er da også begrænset til et fastelavnsdigt og et mindedigt over en velgører. Samtidigt foretog H.C. Andersen adskillige ture til Sorø, hvor han stiftede bekendtskab med digteren B.S. Ingemann.