Familienetværk Slagelse

Samvær og middag ved de lange borde hver anden onsdag

Familienetværk Slagelse drives i et partnerskab mellem Blå Kors og Menighedsplejen i Slagelse, der er et samarbejde mellem de fire bykirker, Sct. Mikkels Kirke, Sct. Peders Kirke, Nørrevangskirken og Antvorskov Kirke, i Slagelse By.


Familienetværket er et tilbud til især børnefamilier, enlige forældre og yngre ensomme, hvor for eksempel arbejdsløshed, sygdom, handicap, dødsfald, misbrug, skilsmisse, ensomhed eller lignende har gjort kraftigt indhug i de personlige ressourcer. Der kan være mange årsager til, at overskuddet forsvinder, men det hjælper ofte på livsmodet at snakke med andre – selvom det kan være svært at forstå og løse andres problemer.


Familienetværket drives primært af frivillige og er et sted at mødes. Her er mennesker at snakke med, og der er mulighed for at få en frisk vinkel at se tilværelsen på. Det er med andre ord et pusterum midt i hverdagens mange krav og en mulighed for at være sammen med andre mennesker i forskellige livssituationer. Ofte knyttes der bånd, som rækker gennem hele ugen og ikke kun til de faste arrangementer.


Familienetværket byder på middag (gratis varm mad) ved de lange borde hver anden onsdag. Udover diverse sjove og hyggelige aktiviteter – både for børn og voksne – er der også ofte særlige arrangementer med relevante temaer til brug i dagligdagen. Det kan være inspiration til hverdag og familieliv, herunder børnenes skolegang, økonomi, relationer, helbred, velvære og sundhed. Vi hjælper hinanden med oprydningen, og det er frivilligt at deltage i den korte andagt.

 

Du finder mere information på: www.slagelsemenighedspleje.dk.