Nationalmuseets udstilling

Kapselen indeholdt en splint af Herrens kors og andre relikvier

Søndag den 8. marts 2020 var Menighedsrådet på studietur til Nationalmuseet efter højmessen. Her var formålet blandt andet at se to udstillede genstande, som oprindeligt hørte til Sct. Mikkels Kirke omkring kirkens opførelsesår. Alle materialer og genstande er særdeles velholdt.

 

“I senmiddelalderen ejede kirkerne også en mængde genstande, der ikke kom direkte i kontakt med Jesu kød og blod og derfor ikke var så hellige (vasa non sacra). Det var bl.a. kander til altervinen og vandet til at blande i denne (…), beholdere til den hellige olie (christmatorier), endvidere alterkors og -lysestager, redskaber til den liturgiske håndvask, messeklokker, vievandskar og røgelseskar. Sakristierne kunne desuden rumme samlinger af relikvier.”

 

Herunder finder man Sct. Mikkels Kirkes alterkrucifiks, som ses på billedet. “Alterkrucifiks med relikvieskrin. På korsenderne de fire evangelister på blå emaljebund. Fodens indskrift oplyser, at kapselen indeholder en splint af Herrens kors og andre relikvier. Antagelig fra tiden omkring kirkens opførsel 1333.”

 

Den sidste udstilling, der hører til Sct. Mikkels Kirke, er to lysestager med et tilhørende etui i læder. "Materialet er forgyldt kobber. De delvist gennemskinnelige emaljer, der forestiller våbenskjolde, er udført i Limoges. Stagerne kan stikkes ind i hinanden og opbevares i et læderetui. Ca. 1300.”

 

Ved henvendelse til Menighedsrådet kan det oplyses, hvor de udstillede genstande kan findes, hvis man ønsker selv at se genstandene.

 

Kilde: Alle citerede tekster er fra Nationalmuseets udstillinger, og billederne af taget af medlemmer af Menighedsrådet.