Navngivning

 

Alle børn skal have mindst et fornavn og et efternavn inden de fylder seks måneder ifølge dansk lov.

 

Dåb og navngivning finder tit sted samtidig, men ikke altid.

 

Hvis I vælger at få jeres barn døbt efter at det er fyldt seks måneder, skal I blot huske at navngive på Borger.dk inden dåben.

Det ændrer ikke på dåbens forløb.

 

Klik her for at navngive på Borger.dk med MitID.

Der kan også navngives på papirblanket ved henvendelse på kirkekontoret.

 

Klik her for at læse om reglerne for navngivning.