Sct. Mikkels og garnisonen

Slagelse Kaserne, Antvorskov Kaserne og Gardehusarkasernen

En garnisonskirke er, som navnet antyder, garnisonens egen kirke, og det har Sct. Mikkels Kirke aldrig været. Det er byens egen kirke, men ikke desto mindre afholder Sct. Mikkels også gudstjenester for garnisonen.

 

Slagelse, Korsør, Fredericia, København, Skive, Aalborg, Hørsholm, Holstebro, Frederikshavn, Haderslev, Vordingborg og Karup er Danmarks få tilbageværende garnisonsbyer. Tidligere har Næstved, Århus, Randers, Tønder, Viborg, Odense, Horsens og Køge også haft garnisoner.

 

Slagelse Kaserne i Nordbyen (det nuværende Nørrevang Sogn) har rødder tilbage til 1913, hvor Slagelse atter blev garnisonsby som følge af hærloven af 1909. Her blev Slagelse Kasernes bygninger opført af Slagelse Kommune på en 28 tønder land stor grund, der tidligere havde tilhørt præsteembedet ved Sct. Mikkels Kirke. Byggeriet blev gennemført på åben mark. Lindevej og Kastanievej blev anlagt som adgangsvej til kasernen fra Valbyvej.

 

Valbyvej ligger i nordlig retning mellem Sct. Mikkels Kirke og den mark, som stadig hører til den ene præstegård, men i 1989 blev dette område udskilt fra Sct. Mikkels Sogn og blev til Nørrevang Sogn. Sct. Mikkels Menighedsråd var i øvrigt bygherre i forbindelse med byggeriet af den nye kirke.

 

I 1975 blev Slagelse Kaserne i Slagelse Nordby (altså det daværende Sct. Mikkels Sogn, men nuværende Nørrevang Sogn) nedlagt og erstattet af den nye kaserne, Antvorskov Kaserne, som ligger syd for byen. I 2003 flyttede gardehusarerne fra Næstved til Slagelse, og i den forbindelse skiftede kasernen navn til Gardehusarkasernen.

 

Gardehusarkasernen afholder årlige gudstjenester i Sct. Mikkels Kirke. Fredag den 17. november 2023 fejrede regimentet 409 år ved en jubilæumsgudstjeneste, og i 2023 afholdt Soldatermissionen i øvrigt også gudstjeneste i kirken i forbindelse med deres årsmøde. Derudover gør gardehusarerne ofte holdt foran Sct. Mikkels Kirke.

 

Gardehusarregimentet kan via Sjællandske Livregiment føre sin historie tilbage til den 17. november 1614 og er dermed Danmarks ældste regiment. Ved forsvarsforliget i 1999 blev det besluttet at sammenlægge Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment under den samlede betegnelse Gardehusarregimentet.

 

Monument og mindesmærke ved Sct. Mikkels Kirke

 

Monumentet, der er placeret ved Sct. Mikkels Kirke på Rosengade i Slagelse, forestiller en død frihedskæmper, som er bundet til en henrettelsespæl. Monumentet er skabt af billedhuggeren Gunnar Slot og blev indviet den 29. august 1950.

 

Ved monumentet er der 21 mindeplader over faldne modstandsfolk, som enten stammede fra Slagelseegnen, eller som udøvede modstandsarbejde i lokalområdet. Mindesmærket blev skabt på baggrund af et lokalt udvalg, der ønskede at hylde de lokale helte. Nogle af de faldne modstandsfolk ligger på Sct. Mikkels Kirkegård på Parkvej 1 i Slagelse

 

Der er kransenedlæggelse ved mindesmærket hvert år den 4. maj om aftenen. Herefter afholdes der mindegudstjeneste. Det er den aften, hvor der er tradition for at tænde et lys i vindueskarmen kl. 20.36.