Sorggrupper for voksne i Slagelse Kommune

Sorggrupperne er en del af den diakonale indsats i Slagelse Provsti

Der er sorggrupper i henholdsvis Sct. Mikkels Kirke og Antvorskov Kirke i Slagelse By, hvor alle efterladte i Slagelse Kommune, der er over 18 år, kan deltage. Sorggrupperne er en del af den diakonale indsats i Slagelse Kommune og er tilhørende i et folkekirkeligt regi.

 

Hvad er en sorggruppe?

 

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående. Det er et forum, hvor flere, der har mistet, kan mødes og tale sammen om det svære ved at miste, dele erfaringer og spejle sig i hinanden.

 

Folkekirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange lindrende at høre, hvordan andre tackler deres sorg.

Det at miste en nærtstående er noget af det sværeste, vi mennesker kan opleve, for man mister samtidig også lidt af sig selv. Det tager tid at finde sig selv og opbygge sit liv igen uden den anden. Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen.

 

Hvem kan deltage i en sorggruppe?

 

Sorggruppen er for alle personer i Slagelse Kommune, der er over 18 år. Man behøver ikke at have en tilknytning til kirken eller en religion. Der er mellem 5 og 10 deltagere i hver gruppe. Respekt og tavshedspligt forudsættes. Det er aldrig for sent at tilmelde sig.

 

Hvor og hvornår mødes vi i Slagelse?

 

Der holdes 2 timers møde hver 14. dag. Der er en sorggruppe i Antvorskov Kirkes lokaler torsdag formiddage fra kl. 10.00 til 12.00, som ledes af præsterne Ida Lund og Sara Hidalgo, og en sorggruppe i Sct. Mikkels Kirkes lokaler mandag eftermiddage fra kl. 14.30 til 16.30, som ledes af præsten Ida Lund og diakonen Heidi Sørensen.

 

Hvem er vi – lederne af sorggrupperne?

 

Ida Lund er sognepræst ved Sct. Mikkels Kirke, diakonipræst i Slagelse Provsti og korshærspræst i Kirkens Korshær. Sara Hidalgo er sognepræst ved Antvorskov kirke. Og Heidi Sørensen er social- og sundhedsassistent, lærer og diakon.

 

Sorggrupperne er en del af den diakonale indsats i Slagelse Kommune og er tilhørende i et folkekirkeligt regi. Tilmelding til sorggruppe bedes ske til Ida Rusholt Lund på: idrl@km.dk eller 2021 4240.

 

Nyttige links: