Kirkebil

 

For ældre og gangbesværede, som har vanskeligt ved at komme til kirke, har Menighedsrådet etableret en ordning med kirkebil.

Man ringer til TAXA på tlf. 58 53 53 53 og beder om Kirkebilen, hvorefter TAXA kører én til kirken og hjem igen.

Ordningen er gratis for ældre og gangbesværede, som hører til Sct. Mikkels sogn.

Kirkebilen kan også benyttes til sognemøder og koncerter, som afholdes af Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd.