Sct. Mikkels Kirke

Fra frådstenskirke i 1080 til teglstenskirke i 1333

Sct. Mikkels Kirke er en ældre købstadskirke. Kirken og Kirkeladen hører til de ældste bygninger i Slagelse By. Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård er derimod en "nyere" bygning.

 

De nuværende præstegårde (tjenesteboliger med præstekontorer og konfirmandstuer) er endnu nyere. Der er i øvrigt stadig tilknyttet en smule landbrugsjord til den ene bolig, men jorden er dog forpagtet af en lokal landmand.

 

Sct. Mikkels Kirke ligger på Mikkelsbjerget og er opkaldt efter ærkeenglen Mikael, som blandt andet omtales i Johannes Åbenbaring. De fleste Mikkelskirker er højtliggende – i al fald i vores del af verden.

 

Vi kalder kirken for St. Michael's Church på engelsk, men den er nok mere kendt som Ecclesia Sancti Michaelis i ældre international litteratur på latin. Kirken er i øvrigt anført som Sankt Mikkels Kirke i Kirkeministeriet og som Slagelse Sct. Mikkels Kirke i virksomhedsregisteret. I en periode er kirken også omtalt på embedssegl og andre steder som Slagelse St. Michels Kirke.

 

Fra tid til anden skriver medierne om Slagelse Kirke, selvom dette navn ikke eksisterer. Sct. Mikkels Kirkegård administreres af Slagelse Kirkegårde, og det er muligvis årsagen til, at enkelte journalister udleder, at der må være en kirke, som hedder Slagelse Kirke.

 

Der foreligger en del litteratur om kirken:

  • Slagelse Sankt Mikkels Kirke. Ved P. Severinsen og Chr. Axel Jensen, Lohse, 1933.
  • Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Udgivet af Menighedsrådet i anledning af kirkens 650-års jubilæum, Kulturkredsen Kulturelt Samråd i Slagelse, 1983.
  • Olaf Olsen: Sankt Mikkel i Slagelse. Om en nyfunden 1000-talskirke og dens forhistorie. I Nationalmuseets Arbejdsmark, 1972, side 131 til 152.

Du kan også læse mere på Wikipedia: da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Mikkels_Kirke.

 

Hvem er Sct. Mikkel, Sct. Michael og Sct. Mikael?

 

Hvis du bor i Slagelse, kender du også Sct. Michael. Vi har kulturnat en gang årligt – Sct. Michaels Nat. Skulpturen på Nytorv forestiller "dragedræberen" Sct. Michael, og vores kirke er opkaldt efter ham.

 

"Mikkel" er den danske udgave af navnet "Mikael", og Mikael er et hebraisk drengenavn med betydningen "Hvem er som Gud?". I navnet ligger en loyalitetserklæring: "Jeg sætter ikke mig selv højere end Gud". Det var der engle og ærkeengle, som gjorde – men ærkeenglen Mikael gjorde det netop ikke.

 

Det vigtigste sted om ærkeenglen Mikael i Ny Testamente findes i det sidste skrift: Johannes Åbenbaring, kap. 12, v. 7-9:

 

"Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den."

 

Ærkeenglen Mikael/Sct. Michael er altså i dette scenearium, som Guds nærmeste forkæmper – han besejrer det onde/Den Onde. Derfor er han oftest fremstillet med et sværd eller et spyd.

 

Der er også et andet billede af Sct. Michael. Vi kender det fra et kalkmaleri i Højby kirke: Sct. Michael vejer sjælene efter døden. Vægten af de gode gerninger kan ikke stå mål med vægten af de djævle, der repræsenterer de onde gerninger. Men Sct. Michael har en hånd på vægten og sørger for, at den døde ikke ender i helvede!

 

I den middelalderlige katolske tradition har ærkeenglen Michael en rolle på linie med en helgen – man kan anråbe ham om hjælp. I den evangelisk-lutherske tradition har vi ingen helgener. Der er kun en vej til Gud – og den går gennem Jesus Kristus. Men stop engang: Det er nærliggende at se en sammenhæng mellem Michael og Kristus: Kristus besejrer det onde. Hans liv og hans død og opstandelse var denne kamp og sejr.

 

Mikael kan derfor opfattes som et billede på den sejrende Kristus. Og som på kalkmaleriet i Højby kirke er Kristus den, der altid har en hånd på den rigtige side af vægten. Det er ikke vores gerninger, der frelser os. Fortolket således er Sct. Michael ikke en "fremmed fugl" i det evangelisk-lutherske landskab.

 

Har du for resten bemærket de ældre kloakdæksler i Slagelse? De er udsmykket med Slagelses byvåben: Sct. Michael eller Sct. Mikkel. Egentlig ret betryggende at bo i Slagelse.

 

Du kan endvidere læse vores folder om Sct Mikkels Kirke ved at klikke her.

 

Du kan også finde vejkirkefolderen ved at klikke videre her.